Skogberga gård

Skogberga Spelmansstämma 2008

Om Gillet

Täby Spelmansgille bildades 1971 och har idag ca 140 medlemmar - de allra flesta aktiva spelmän. Med "spelman" menar vi alla som spelar folkmusik - kvinnor, män, unga, gamla, erfarna och nybörjare. Det som håller oss samman är glädjen i musiken och att vi vill förena tradition med nyskapande. Vår verksamhet stöds av KULTURENS.

Mest spelar vi svenska låtar på fiol och nyckelharpa, men folkmusiken rymmer många instrument. Hos oss finns spelmän på bla. klarinett, munspel, kohorn, bas, mandola, cittra, säckpipa, mungiga och dragspel. Och vi spelar inte bara svenskt utan även låtar från andra nordiska länder och exempelvis från Irland. Vi har för närvarande ett tiotal olika grupper med litet olika inriktningar.

Vi håller till på Skogberga Spelmansgård i Täby kyrkby där vi, vanligtvis då ingen pandemi råder, har Öppet Hus andra söndagen varje månad och spelar för publik (utom sommarmånaderna, se årets kalendarie). Där arrangerar vi varje sommar vår härliga Täby Spelmansstämma, i samarbete med Täby kommun. Du kan även möta oss i Rönningeby bl a på midsommar, på spelmansstämmor runt om i landet och på Skeppis i Stockholm där vi ibland spelar till dans.

Vi spelar också konserter och till dans, fester och bröllop i stora eller små grupper - allt efter ditt önskemål. Om du är intresserad, kontakta Micke Löfroth på tel. 070-816 95 07 eller skicka ett mail. Hör av dig till oss om du vill ha spelmän till dans, fest, bröllop eller andra arrangemang.

Lyssna

Lyssna på hur vi låter. Låter det intressant? Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du skulle vilja bli medlem, eller varför inte bara titta in på Skogberga någon kväll när det passar.

Täby Spelmansgilles drog-, mångfalds- och jämställdhetspolicy

I Täby Spelmansgille ska ingen nyttja läkemedel för annat än medicinskt bruk, ingen ska vara dopad, drog- eller alkoholpåverkad eller visa effekter därav varken under repetitionstid eller vid publika framträdanden.
I Täby Spelmansgille ska jämställdhet råda och alla behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder, härkomst, kulturell bakgrund eller annat skäl. Trakasserier eller diskriminering får inte förekomma.

Välkommen!