Skogberga gård

Täby Spelmansgilles logga Micke Löfroth ordförande: 070-816 95 07 epost: micke@tabyspelmansgille.se

Medlemssida

Denna sida är endast tillgänglig för aktiva medlemmar i Täby Spelmansgille. Lösenordet byts efter sista betalningsdatum, 31 januari. Det nya delges av webbansvarig efter att inbetalningen registrerats och stämts av mellan kassör och webbansvarig.

Logga in på medlemssidan

Tekniska problem med inloggningen? Läs mer här ...

Medlemskap

Vill du bli ny medlem? Kontakta Micke Löfroth ordf. som första steg, se kontaktuppgifter till vänster.

Du som är medlem sätter in avgiften senast 31 januari på plusgiro 661807-8.
Uppge; Namn, medlavg. Om du är ny medlem uppger du även e-postadress, adress och telefonnummer. Som ny aktiv medlem uppger du dessutom vilken spelgrupp du tillhör. Obs! Aktuell e-postadress är viktig då alla utskick går via mail.

Avgifter - Aktiva medlemmar betalar 200 kr och stödjande/passiva medlemmar 100 kr.
Medlemmars barn upp till 18 år betalar ingen avgift =0 kr. (Obs, mejla kontaktuppgifterna för ditt barn till webbansvarig@tabyspelmansgille.se så det blir rätt i medlemsregistret.)
Övriga barn och ungdomar upp till 18 år betalar 100 kr.