Skogberga gård

Täby Spelmansgilles logga

Micke Löfroth ordförande: 070-816 95 07 e-mail: micke@tabyspelmansgille.se

Medlemssida

Medlemssidan är endast tillgänglig för aktiva medlemmar i Täby Spelmansgille. Lösenordet byts efter sista betalningsdatum, 31 januari. Lösenord delges av webbansvarig.

Logga in på medlemssidan


Vill du bli medlem?

Kontakta Micke Löfroth ordf. som första steg, se kontaktuppgifter under bilden. Om du efter det ska bli medlem betalar du medlemsavgiften, läs mer nedan.


Betala medlemsagift

Du som är medlem sätter in avgiften tidigast 1 januari och senast 31 januari på;
plusgiro 661807-8.
Uppge för- och efternamn.
(Obs, tidigast 1 januari gäller för att avgiften ska komma in på rätt år i bokföringen.)

Om du blir ny medlem efter att du fått klartecken att bli medlem, sätter du in avgiften på; plusgiro 661807-8.
Uppge för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer. Som ny aktiv medlem uppger du dessutom vilken spelgrupp du tillhör.
Obs! Aktuell e-postadress är viktig då alla utskick går via mail.
Om all information inte får rum mejla uppgifterna till webbansvarig@tabyspelmansgille.se


Avgifter

Aktiva medlemmar betalar 300 kr och stödjande/passiva medlemmar 150 kr.
Medlemmars barn upp till 18 år betalar ingen avgift =0 kr. (Obs, mejla kontaktuppgifterna för ditt barn till webbansvarig@tabyspelmansgille.se så det blir rätt i medlemsregistret.)
Övriga barn och ungdomar upp till 18 år betalar 100 kr