Skogberga gård

Design baserad på Free CSS Templates.

Välkommen till Täby Spelmansgille!

bild på Skogberga

Täby Spelmansgille spelar FOLKMUSIK – oftast traditionella svenska låtar till konserter, dans, fester eller bröllop mm. Inom föreningen finns en mängd olika grupper, allt från stora fiol- eller nyckelharpsgrupper till små grupper med mer specialiserad repertoar. Läs mer

Föreningens basverksamhet äger rum i Skogberga Spelmansgård i Täby Kyrkby. Förutom träningstillfällen för olika spelgrupper hålls Öppet Hus andra söndagen varje månad (inställt i år) och Täby Spelmansstämma under sommaren, vanligtvis i juni (inställt i år).

Täby Spelmansgille ordnar folkmusikträffar för unga spelmän både i Ungdomslaget och Familjegruppen. Läs mer.


Här spelar vi den närmsta tiden - Läs mer

bild på fiolgruppen som spelar

INSTÄLLT TILLS VIDARE

Alla utåtriktade aktiviteter i Täby Spelmansgille är vilande tills vidare på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset. Se Kalendariet. Höstens interna träningstillfällen har kommit igång, med Corona-anpassning. Läs mer.

Vid frågor och funderingar, hör gärna av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Med vänliga folkmusikhälsningar
Styrelsen i Täby Spelmansgille