Skogberga gård

Design baserad på Free CSS Templates.

Välkommen till Täby Spelmansgille!

bild på Skogberga

Täby Spelmansgille spelar FOLKMUSIK – oftast traditionella svenska låtar till konserter, dans, fester eller bröllop mm. Inom föreningen finns en mängd olika grupper, allt från stora fiol- eller nyckelharpsgrupper till små grupper med mer specialiserad repertoar. Läs mer

Föreningens basverksamhet äger rum i Skogberga Spelmansgård i Täby Kyrkby. Förutom träningstillfällen för olika spelgrupper hålls Öppet Hus andra söndagen varje månad (inställt tills vidare) och Täby Spelmansstämma under sommaren, vanligtvis i juni.

Täby Spelmansgille ordnar folkmusikträffar för unga spelmän både i Ungdomslaget och Familjegruppen. Läs mer.


Här spelar vi den närmsta tiden - Läs mer

bild på fiolgruppen som spelar

TÄBY SPELMANSSTÄMMA I AUGUSTI 2021

Alla aktiviteter i Täby Spelmansgille har varit vilande under våren på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset. I augusti blir det Täby Spelmansstämma!

Läs mer om sommaren och hösten under Kalendariet.

Vid frågor och funderingar, hör gärna av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.


Med vänliga folkmusikhälsningar
Styrelsen i Täby Spelmansgille