Skogberga gård

Design baserad på Free CSS Templates.

Välkommen till Täby Spelmansgille!

bild på Skogberga

Täby Spelmansgille spelar FOLKMUSIK – oftast traditionella svenska låtar till konserter, dans, fester eller bröllop mm. Inom föreningen finns en mängd olika grupper, allt från stora fiol- eller nyckelharpsgrupper till små grupper med mer specialiserad repertoar. Läs mer om Gillet.

Föreningens basverksamhet äger rum i Skogberga Spelmansgård i Täby Kyrkby. Förutom träningstillfällen för olika spelgrupper hålls Öppet Hus andra söndagen varje månad (inställt tills vidare) och Täby Spelmansstämma under sommaren, vanligtvis i juni.

Täby Spelmansgille ordnar folkmusikträffar för unga spelmän både i Ungdomslaget och Familjegruppen. Läs mer om Unga Spelmän.


Här spelar vi den närmsta tiden - Läs mer

bild på spelkurs med Andreas Risan

TÄBY SPELMANSSTÄMMA BLEV ÄNTLIGEN AV I AUGUSTI

Alla aktiviteter i Täby Spelmansgille har varit vilande under våren och delar av sommaren på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset. Lördag den 21 augusti blev det till slut Täby Spelmansstämma!
I februari 2022 startar Öppet Hus igen. Läs mer under Kalendarium.

Vid frågor och funderingar, hör gärna av dig. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Med vänliga folkmusikhälsningar
Styrelsen i Täby Spelmansgille