Skogberga gård

Design baserad på Free CSS Templates.

Välkommen till Täby Spelmansgille!

bild på Skogberga

Täby Spelmansgille spelar FOLKMUSIK – oftast traditionella svenska låtar till konserter, dans, fester eller bröllop mm. Inom föreningen finns en mängd olika grupper, allt från stora fiol- eller nyckelharpsgrupper till små grupper med mer specialiserad repertoar. Läs mer om Gillet.

Föreningens basverksamhet äger rum i Skogberga Spelmansgård i Täby Kyrkby. Förutom träningstillfällen för olika spelgrupper hålls Öppet Hus andra söndagen varje månad (inställt tills vidare) och Täby Spelmansstämma under sommaren, vanligtvis i juni.

Täby Spelmansgille ordnar folkmusikträffar för unga spelmän både i Ungdomslaget och Familjegruppen. Läs mer om Unga Spelmän.


Här spelar vi den närmsta tiden - Läs mer

bild på fiolgruppen som spelar

TÄBY SPELMANSSTÄMMA BLEV ÄNTLIGEN AV I AUGUSTI

Alla aktiviteter i Täby Spelmansgille har varit vilande under våren och delar av sommaren på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset. Lördag den 21 augusti blev det till slut Täby Spelmansstämma!

Läs mer under Kalendarium.

Vid frågor och funderingar, hör gärna av dig. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Med vänliga folkmusikhälsningar
Styrelsen i Täby Spelmansgille