Skogberga gård

Design baserad på Free CSS Templates.

Välkommen till Täby Spelmansgille!

bild på Skogberga

Täby Spelmansgille spelar FOLKMUSIK – oftast traditionella svenska låtar till konserter, dans, fester eller bröllop mm. Inom föreningen finns en mängd olika grupper, allt från stora fiol- eller nyckelharpsgrupper till små grupper med mer specialiserad repertoar. Läs mer

Föreningens basverksamhet äger rum i Skogberga Spelmansgård i Täby Kyrkby. Förutom träningstillfällen för olika spelgrupper hålls Öppet Hus andra söndagen varje månad (ej mars-sep i år) och Täby Spelmansstämma i maj månad (i år).

Täby Spelmansgille ordnar folkmusikträffar för unga spelmän både i Ungdomslaget och Familjegruppen. Läs mer.


Här spelar vi den närmsta tiden - Läs mer

Spelmän i Skogberga

INSTÄLLT TILLS VIDARE

Alla aktiviteter i Täby Spelmansgille är vilande tills vidare på grund av risk för smittspridning av Coronaviruset.

I kalendariet står preliminära aktiviteter, vilka vi ännu inte vet om de kommer att genomföras eller inte.

Vid frågor och funderingar, hör gärna av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.

Med vänliga folkmusikhälsningar
Styrelsen i Täby Spelmansgille