Skogberga gård

Täby Spelmansgilles logga Micke Löfroth ordförande: 070-816 95 07 epost: micke@tabyspelmansgille.se

Medlemssida

Denna sida är endast tillgänglig för aktiva medlemmar i Täby Spelmansgille. Lösenordet byts efter sista betalningsdatum, 31 mars, då årsmötet beslutat om medlemsavgiften. Det nya delges av webbansvarig efter att inbetalningen registrerats och stämts av mellan kassör och webbansvarig.

Logga in på medlemssidan

MEDDELANDE: Tyvärr verkar det vara problem med inloggningen från Internet Explorer ibland. Tips är att uppgradera den till senaste versionen, alternativt klicka på länken "logga in.." markera sökvägen i adressfältet och trycka på tangenten Enter. Prova annars att logga in med andra webbläsare som t.ex. Google Chrome alt. Mozilla Firefox. Läs mindre ...

Medlemskap

Vill du bli ny medlem? Kontakta Micke Löfroth ordf. som första steg, se kontaktuppgifter till vänster.

Du som är medlem sätter in avgiften (se nedan) senast 31 mars på plusgiro 661807-8. Uppge namn och e-postadress samt vilken spelgrupp du tillhör om du är aktiv medlem. Obs! Aktuell e-postadress är viktig då alla utskick går via mail.

Avgifter - Aktiva medlemmar betalar 200 kr och stödjande medlemmar 100 kr. Medlemmars barn upp till 18 år betalar ingen avgift =0 kr. (Obs, mejla kontaktuppgifterna för ditt barn till webbansvarig@tabyspelmansgille.se, så det blir rätt i medlemsregistret.)
Övriga ungdomar upp till 18 år betalar 100 kr.