Skogberga gård

fotomontage Mats Berglund

"NorrortsSkeppis" på lördagskvällen
En spel & danskväll - öppen för alla!

Miniaffisch om NorrortsSkeppisPå lördagskvällen den 8 maj blir blir det "NorrortsSkeppis" mellan Kl 19-23 i samma lokaler, i Kvarntorpsgården i Täby.
Kom och spela & dansa och ha kul! Det blir öppen spellista, buskspel, kaffe & smörgås i fiket och fritt inträde. Räkna med en hel del Värmländsk musik och dans!

Arr: Täby Folkdansgille & Täby Spelmansgille. Varmt välkommen!

Helgkurs (som var i maj 2010) -

Folkmusik och dans från västra Värmland

Lär dig både spela och dansa Finnskogspols & Jössehärspolska under två heldagar, lörd-sönd 8-9 maj 2010, på Kvarntorpsgården i Täby

En unik kurs för både spelmän och dansare. Polskor (eller pols på norska) är dansmusik! Att spela till dans och förstå dansen ger en bra grund till att kunna uttrycka musiken. Att förstå låtarnas uppbyggnad, rytm och puls ger möjlighet till förhöjda dansupplevelser. Dans och musik i symbios. Förståelse och respekt mellan spelmän och dansare (obs, en spelman kan vara både kvinna och man). Kursen ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om musiken och dansen med en metod där bägge integreras. Du får också tränga in i två musik- och dansformer på djupet, Finnskogspols och Jössehärspolska, tillsammans med med Mats Berglund, Maja-Lena Ekholm och Micke Löfroth. Mats Berglund, som ägnat ca 30 år av sitt liv till att forska i detta och utövar både spelet & dansen, kommer att berätta om musikens och dansens kulturhistoriska rötter.

Under två heldagar varvas spel/musik, dans och teori. Som spelman ges du nu chansen att inte bara utöva musiken utan också lära känna takten och pulsen i dansen till låtarna. Om du tidigare mest har dansat och inte spelat något instrument, går det bra att sitta och tralla med eller bara tyst memorera låtarna. Om du bara har spelat tidigare är detta ett gyllene tillfälle att lära sig två danser från grunden.
Låtutlärningen sker i två grupper med olika svårighetsgrad, med Mats respektive Micke som lärare. Huvudlärare för dansutlärning är Mats och Maja-Lena. (Micke & Maria Löfroth är hjälplärare i Finnskogspols).

Jössehärspolska och Finnskogspols

Finnskogspols, eller polsdans från Finnskogen, är en dans som har rekonstruerats efter det att utövandet i stort sett hade upphört. Med Finnskogen menar man ett område i nordvästra Värmland och i sydöstra Hedmarks fylke i Norge, som historiskt befolkats av finska nybyggare från Karelen och Savolax i Finland.
Jössehärspolskan var ett känt begrepp redan i början av 1800-talet. Detta vittnar bl a flera reseskildrare om. ”Flera fötter i taket än på golvet” är ett citat hämtat från en reseskildring som bevittnades på 1820-talet vid ett gästgiveri i Haga, Eda socken. En beskrivning som antyder att dansen hade inslag av akrobatik. Det kanske är av den anledningen som just Jössehärspolskan redan på det tidiga 1800-talet fick ett rykte långt utanför den egna provinsen.
Vad är det då som kännetecknar dessa två musikstilar och danser, från i stort sett samma traditionsområde, och vilken relation har musiken och dansen till varandra? Två spännande frågor som denna härliga spel- och danskurs söker finna svar på.

Om kursledarna

Mats Berglund – välkänd Värlmandsspelman från Köla, som ligger nära norska gränsen, arbetar idag som folkmusiker och lärare på Musikhögskolan Ingesund. Mats har forskat i de bägge danserna sedan början 1980-talet tillsammans med sin fru Maja-Lena Ekholm, som under sin uppväxt lärde sig dansa hos Jössehäringarnas folkdansare. Det folkdanslag som tecknade ner en variant av dansen på 1920-talet. Mats och Maja-Lena har under senare år haft flera kurser i just Jössehärspolska där de framför allt fokuserat på dansens rytmiska förhållande till musiken. Micke Löfroth - en erfaren dansspelman från Täby Spelmansgille, som bl a varit elev till Mats och som ofta spelar till dans eller dansutlärning av exempelvis Finnskogspols. Micke och Maria har flera år gått danskurser i Finnskogspols för Björn Sverre Hol Haugen.

Praktisk info

Gäller inte längre.

Tillbaks till hela kalendariet